BOON INFRA

Grond- en straatwerk

Paul Boon, oprichter van Boon Infra: “In 2013 kreeg ik de kans om mijn eigen bedrijf te starten. Dat was een wens die ik al jaren had. In aanvang verzorgde ik bestratingswerk, maar al snel breidde het werk zich uit tot infrawerk in de volle breedte. Daar ligt dan ook mijn passie. Ik geniet van een omgeving die ik met mijn medewerkers mag omvormen van een plan tot een georganiseerde en mooi afgewerkte infrastructuur. Alle werkzaamheden, waarvan na afloop veel niet meer zichtbaar is omdat het zich ondergronds bevindt, verbinden wij met elkaar tot een mooi en functioneel geheel. Dat is Infratechniek, dat is waar Boon Infra voor staat”.

Bestratingen

Boon Infra verzorgt de complete bestrating van woonwijken, bedrijventerreinen en werk bij particulieren. Daarbij behoort ook de levering van de benodigde materialen zoals zand en stenen.

Grondwerk

Voor het bouwrijp maken van terreinen en aanleg van wegen en watergangen is veel grondwerk nodig. Bij het grondwerk houden we natuurlijk rekening met bestaande situaties zoals riolering of bekabeling of zorgen wij dat dit wordt aangepast een de gewenste situatie. Dit zijn de voorbereidingen voor een goede infrastructuur. Boon Infra zorgt voor het juiste grondwerk met de juiste materialen.

Waterwerk

Het aanleggen of aanpassen van watergangen, het maken van een talud, het zetten van een damwand of een mooie strakke beschoeiing. Dat zijn zo maar een paar woorden waaraan je kunt denken bij waterwerk. Wat het ook is, Boon Infra regelt het.

Aanleg en onderhoud tuinen

Wij verzorgen de complete aanleg van uw tuin. Van idee tot oplevering. Bovendien onderhouden wij uw tuin op afspraak of met vaste regelmaat.

Bestratingen

Boon Infra verzorgt de complete bestrating van woonwijken, bedrijventerreinen en werk bij particulieren. Daarbij behoort ook de levering van de benodigde materialen zoals zand en stenen.

Grondwerk

Voor het bouwrijp maken van terreinen en aanleg van wegen en watergangen is veel grondwerk nodig. Bij het grondwerk houden we natuurlijk rekening met bestaande situaties zoals riolering of bekabeling of zorgen wij dat dit wordt aangepast een de gewenste situatie. Dit zijn de voorbereidingen voor een goede infrastructuur. Boon Infra zorgt voor het juiste grondwerk met de juiste materialen.

Waterwerk

Het aanleggen of aanpassen van watergangen, het maken van een talud, het zetten van een damwand of een mooie strakke beschoeiing. Dat zijn zo maar een paar woorden waaraan je kunt denken bij waterwerk. Wat het ook is, Boon Infra regelt het.

Aanleg en onderhoud tuinen

Wij verzorgen de complete aanleg van uw tuin. Van idee tot oplevering. Bovendien onderhouden wij uw tuin op afspraak of met vaste regelmaat.

  • Boon Infra in actie 1

  • Boon Infra in actie 2

  • Boon Infra in actie 3

  • Boon Infra in actie 4

Paul Boon

Directeur / eigenaar

Paul heeft Boon Infra opgericht en laten uitgroeien tot een onderneming team van 36 man. Paul staat nog met veel plezier met zijn klompen in het zand om mooi straatwerk te leggen.

Simone Boon

Partner

Simone, de echtgenote van Paul is meer op de achtergond aanwezig. Ze is een onmisbare schakel in het team van Paul.

Eline Tromp

Administratie

Eline zorgt voor de administratie van Boon Infra. Ook Eline is minder zichtbaar maar onmisbaar.

  • Rivierdijk 2, Hardinxveld-Giessendam, Nederland