Bestratingen

Boon Infra verzorgt de complete bestrating van woonwijken, bedrijventerreinen en werk bij particulieren. Daarbij behoort ook de levering van de benodigde materialen zoals zand en stenen.

Grondwerk

Voor het bouwrijp maken van terreinen en aanleg van wegen en watergangen is veel grondwerk nodig. Bij het grondwerk houden we natuurlijk rekening met bestaande situaties zoals riolering of bekabeling of zorgen wij dat dit wordt aangepast een de gewenste situatie. Dit zijn de voorbereidingen voor een goede infrastructuur. Boon Infra zorgt voor het juiste grondwerk met de juiste materialen.

Waterwerk

Het aanleggen of aanpassen van watergangen, het maken van een talud, het zetten van een damwand of een mooie strakke beschoeiing. Dat zijn zo maar een paar woorden waaraan je kunt denken bij waterwerk. Wat het ook is, Boon Infra regelt het.

Aanleg en onderhoud tuinen

Wij verzorgen de complete aanleg van uw tuin. Van idee tot oplevering. Bovendien onderhouden wij uw tuin op afspraak of met vaste regelmaat.